Interior de l’alzinar

Interior ombrívol i selvàtic, com una paret verda de fulles, d’un alzinar amb marfull a Montserrat.

[foto Jordi Badia]