Brolla de romaní

La brolla de romaní a vegades no arriba a cobrir completament el sòl dels llocs més pobres on creix. A les brolles del Bages, el pi blanc, que com en el cas de la foto 2ª pot estar acompanyat del pi pinyer, sovint forma un estrat arbori més o menys esclarissat. A la foto 1ª, obtinguda al sud de Manresa a començaments de primavera, es distingeix la florida de l’argelaga (Genista scorpius), de la foixarda (Globularia alypum) i del romaní (Rosmarinus officinalis).

[fotos Florenci Vallès]