Vall de Rajadell

Malgrat els incendis, les pinedes de pi blanc més o menys pures, com aquesta de la vall de la riera de Rajadell, encara ocupen grans extensions del Bages. [foto Jordi Badia]

Vegeu l’article Quatre pins, de Jordi Badia.