Vespa de la sorra

Bembix rostrata

Bembix rostrata és una de les espècies de vespa de la sorra (Bembix sp) que s’identifiquen pel seu particular bec, resultat de la transformació del llavi superior, que utilitzen per xuclar nèctar de les flors. Altres característiques morfològiques són els seus grans ulls verdosos, les antenes negres, el tòrax cuirassat i amb pilositat blanca abundosa, les potes amb fèmur negre i groc la resta, i l’abdomen amb franges dels colors contrastats groc llimona i negre típics de les vespes.

Les vespes del gènere Bembix són solitàries. Les femelles excaven una galeria en diagonal a la sorra, amb una cambra al fons on ponen els ous. Al sortir del niu tapen l’entrada amb granets de sorra i no tenen cap problema per tornar-lo a trobar. Cacen tota mena de dípters al vol, als quals claven l’agulló i porten al niu per alimentar les larves.

[foto Pere Moraleja]