Avanç del POUM de Sant Fruitós de Bages

L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages promou una revisió del POUM que preveu passar de les actuals 102,44 Ha de terreny d’ús industrial a 253,48 Ha; és a dir, pretén l’ampliació del sòl industrial en 151 Ha més, robades de les millors terres agrícoles del Pla de Bages. Per si fos poc, es dóna la circumstància que Sant Fruitós és ja el municipi de la comarca de Bages amb l’oferta més extensa de sòl industrial disponible, perquè prop de la meitat de les seves actuals 102,44 Ha destinades a ús industrial estan desocupades, buides de qualsevol activitat econòmica.
Esperem que prevalgui el seny dels responsables d’Urbanisme del departament de Territori i Sostenibilitat i que aquesta revisió del POUM de Sant Fruitós cremi en la foguera de les vanitats.

Al plànol, el ratllat en violeta correspon a les noves àrees que l’Avanç del POUM de Sant Fruitós preveu sumar a l’ús industrial (01.2019).