Alzina (afectació de la sequera)

L’alzina (Quercus ilex) i l’aladern fals (Phillyrea latifolia) conviuen als alzinars, tot i que sovint l’aladern fals passa desaparcebut, confós amb l’alzina per la semblança morfològica de les fulles. Però en els episodis de secades extremes com ha estat la secada de l’any 2005, l’aladern fals destaca enmig de l’alzinar per la seva portentosa adaptació a l’eixut. Mentre les fulles i branques de l’alzina s’assequen (a la imatge, a dalt i a la dreta), el fals aladern conserva intacta la seva verdor (a la imatge, a baix i a l’esquerra).
La resistència de l’aladern fals a les secades llargues explica també la seva capacitat per instal·lar-se a les carenes rocoses de Montserrat i de la serra de l’Obac.

[foto Jordi Badia, 2005]