Bagra comuna

Leuciscus cephalus cephalus

La bagra comuna (Leuciscus cephalus cephalus [= Squalius cephalus]) és una espècie autòctona del Bages que destaca pel gran desenvolupament del cap. Pot arribar a tenir una llargària de 50 cm i un pes de prop d’1 kg. El seu règim alimentari és gairebé omnívor i a mesura que creix es va tornant més depredadora d’altres peixos i, a vegades, d’amfibis.

[fotos Florenci Vallès]