Jonc boval

Scirpus holoschoenus

Sobre sòls humits, habitualment no inundats, creixen les jonqueres, unes comunitats on domina el jonc boval (Scirpus holoschoenus). La imatge 1ª mostra el port sencer del jonc boval, la 2ª i la 3ª el detall de les espiguetes reunides en glomèruls esfèrics.

[fotos Jordi Badia]