Phyllosticta concentrica

Phyllosticta concentrica

Phyllosticta concentrica és un fong asexual que actualment es classifica a la família Botryosphaeriaceae i l’ordre Botryosphaerials de la divisió Ascomicets, que en publicacions més antigues es troba a l’ordre Esferopsidals dels Deuteromicets, el grup sense valor taxonòmic que s’havia anomenat també dels fongs imperfectes perquè d’ells es desconeix o no existeix la forma sexual al seu cicle vital. La forma vital del fong amb reproducció només asexual -com és el cas de Phyllosticta concentrica– s’anomena anamorf, en contraposició a la forma sexual anomenada teleomorf.

La majoria dels fongs de l’ordre Botryosphaerials són fitopatògens. Aquest és també el cas de Phyllosticta concentrica, un paràsit foliar de l’heura (Hedera helix). L’heura és l’hoste característic de Phyllosticta concentrica, tot i que Phyllosticta concentrica podria ser també una de les espècies que ataca les fulles de grèvol (Ilex aquifolium), tenint en compte la incertesa en la delimitació d’espècies quan no hi ha reproducció sexual.

La infecció de l’heura per Phyllosticta concentrica ocasiona l’esgrogueïment de la fulla i l’aparició de taques circulars de necrosi en les quals s’observen cercles concèntrics, com si fossin els anells de creixement del tronc d’un arbre, que revelen la disposició concèntrica dels picnidis. Avançada la infecció, la fulla cau prematurament.  Els picnidis poden veure’s a simple vista com a puntets foscos que sobresurten (fotos 3ª, 4ª i 5ª). Observats amb una bona lupa, es descobreix que el picnidi té forma esfèrica o de pera invertida amb l’interior revestit de conidiòfors productors de conidis o conidiòspores, les espores originades per mitosi seguida de la formació d’un envà que les separa de l’hifa. Cada picnidi deu alliberar milers de conidiòspores per infectar d’altres fulles.

[fotos Jordi Badia]