Fonts Mentiroses de Monistrol de Montserrat, en l’episodi de surgència de l’abril del 2007

Les fonts Mentiroses de Monistrol de Montserrat, emplaçades al peu de la carretera que puja al monestir, són sobreeixidors ocasionals de la font Gran que es troba uns metres avall ja dins la vila, a la plaça que porta aquest nom. Les Mentiroses romanen eixutes del tot durant llargues temporades. Però en comptades ocasions, sempre després de pluges molt intenses, de les Mentiroses brollen inesperats cabals importants d’aigua que originen tot un torrent. Aquest fet s’esdevingué el juny del 2000, amb l’episodi d’inundacions i esllavissades a Montserrat. Set anys després, durant les festes de Pasqua del 2007, el miracle de les Mentiroses s’ha produït altra vegada; de les fonts Mentiroses ha tornat a sorgir un impetuós doll d’aigua, mercès a les pluges molt generoses caigudes a Montserrat durant el primers dies de la Setmana Santa.

El desguàs principal del karst de Montserrat és la font Gran de Monistrol, situada a la base del massís. El cabal màxim que pot eixir de la font Gran de Monistrol és de 60 litres per segon. Si arriba més aigua de la muntanya, llavors s’acumula fins a sobreeixir per les Mentiroses, amb cabals de desguàs més grans.

Les fonts Mentiroses de Monistrol de Montserrat, malgrat les seves llargues temporades d’eixut, formen part part del sistema kàrstic del massís. La galeria d’una d’elles es pot seguir uns 40 metres endins.

[fotos Jordi Badia]