Les fonts del terme d’Avinyó

Les fonts del terme d’Avinyó, d’Eudald Vilaseca i Font (textos i plànols) i Abel Comas i Manubens (fotografies) del Grup Ecologista d’Avinyó, és una publicació editada el 2007 que presenta i fa l’inventari de les fonts del terme d’Avinyó (Bages). Per a cadascuna de les fonts inventariades es descriu la localització, l’estat de conservació, el cabal i la conductivitat i el contingut en nitrats de l’aigua.