Mapa de zones humides

Plànol de situació de les principals zones humides del Bages on s’han fet actuacions de millora.

[dibuix Marc Vilarmau i Jordi Suades]