Works of ICHN

Els sistemes naturals dels aiguamolls de l’ Empordà (The natural systems of the wetlands of Emporda).

Treballs de la Institució Catalana d’Història Natural, (Works of the ICHN) núm.13, Barcelona 1994.