Trabajos de la ICHN

Els sistemes naturals dels aiguamolls de l’ Empordà.

Treballs de la Institució Catalana d’Història Natural, núm.13, Barcelona 1994