Expansión de la escombrera salina de Cogulló

La expansión de la escombrera salina del Cogulló (Sallent) sepulta el bosque.

[foto Jordi Badia]