Playa del Torn (Baix Camp), 16-01-2016

El grupo de la ICHN-Bages en el islote del Torn (L’Hospitalet de l’Infant, Baix Camp), ya unido al estremo sur de la larga playa del Torn por un cordón de arena formando un tómbolo, el 16.01.2016.

[foto Jordi Badia]