Climograma de Montserrat

Dades de l’estació meteorològica del monestir.

[gràfica Florenci Vallès]