Dies amb nevades

Gràfica del nombre de dies amb nevada a Manresa, de l’any 1930 al 2007. La neu cau una mitjana de 1,5 dies per any. L’any amb més dies de nevada d’aquest període va ser el 1932, amb 6 dies. Molts anys no hi ha cap dia de neu a Manresa. Dades de les estacions meteorològiques de la CAME-FECSA (1930-1978), de l’EPSEM-UPC (1979-1999) i de La Culla (2000-2007).

[gràfica Florenci Vallès].