Dies amb precipitacions

Gràfica del nombre de dies amb precipitació a Manresa, de l’any 1930 al 2007. Inclou pluja, neu i pedra. La mitjana és de 72,9 dies amb precipitació per any. El valors extrems del període són el màxim de 199 dies amb precipitació l’any 1996 i el mínim de només 37 dies els anys 1973 i 1979. Dades de les estacions meteorològiques de la CAME-FECSA (1930-1978), de l’EPSEM-UPC (1979-1999) i de La Culla (2000-2007).

[gràfica Florenci Vallès].