Nombre de dies de boira a Manresa

Mitjana mensual del nombre de dies de boira a Manresa a partir de las observacions de l’estació meteorològica de La Culla entre els anys 1988 i 2007, exceptuant 1997, 1998 i 1999 les dades dels quals no són completes. La mitjana anual és de 35 dies de boira. Els mesos que concentren un major nombre de dies de boira són els 3 darrers de l’any, octubre, novembre i desembre, tots 3 amb una mitjana de més de 5 dies de boira. Pel costat contrari, els 3 mesos del mig de l’any, juny, juliol i agost, no arriben ni a la mitjana d’un sol dia boirós. Els rècords durant aquest període s’han registrat els anys 1989 i 1990 amb 61 i 59 dies de boira respectivament, i el desembre de 1989 i el febrer de 1990 amb, respectivament 15 i 14 dies, la meitat del mes, amb boira.

[gràfica Florenci Vallès]