Precipitacions a Manresa

LES PRECIPITACIONS A MANRESA DE 1930 A 2007
MESOS
Precipitació (mm)
Dies amb precipitació
Dies amb neu
Gener
32,7
4,4
0,6
Febrer
28,9
4,2
0,5
Març
40,6
6,1
0,1
Abril
50,7
7,9
0,0
Maig
66,0
8,9
0,0
Juny
55,8
6,9
0,0
Juliol
28,2
4,1
0,0
Agost
53,8
5,9
0,0
Setembre
71,5
6,4
0,0
Octubre
64,0
6,6
0,0
Novembre
47,8
5,6
0,0
Desembre
45,2
5,4
0,3
Total anual
585,0
72,4

1,5

Valor Màxim

Any

929,3

1951

119

1996

6,0

1963

Valor Mínim

Any

328,2

1973

37

1973

0,0

Gràfica de les pluges mensuals mitjanes a Manresa. La mitjana de les mitjanes mensuals és de 48,8 mm de pluja, el total anual mitjà de 585 mm. Durant l’any s’esperen 72,4 dies de precipitació (pluja + neu + pedra) i 1,5 dies de nevada. La variabilitat de les pluges és alta, tant pel total anual de pluja com pel nombre dies de pluja. L’any amb el màxim nombre de dies plujosos, el 1996 amb 119 dies, triplica el del mínim de l’any 1973 amb només 37 dies amb precipitació.

[gràfica Florenci Vallès]