Castellnou, 13 i 2 anys després dels incendis

La imatge, obtinguda el primer dia de l’any 2008 des de prop de la torre de Castellnou de Bages, mostra clarament dues etapes de la recuperació de la vegetació després del foc. En primer terme, l’àrea afectada pel gran incendi del Bages del 1994. La vegetació hi és encara baixa, però el recobriment quasi total si n’exceptuem els camins, les zones remogudes i els pendents més drets que deurien mostrar un aspecte similar abans del foc. El pi blanc disseminat per llavor i l’arboç rebrotat són les espècies ara dominants. En segon terme, l’àrea afectada per l‘incendi de Balsareny de l’any 2005. Han transcorregut només 2,5 anys des que es va cremar. La recuperació de la vegetació ha estat escassa. El to vermellós, geològic, del substrat de la formació Artés, apareix entre el gris apagat de l’herba seca. Hi falta el verd vegetal, no hi destaca cap espècie llenyosa perenne. El terreny afectat està encara a mercè de l’erosió. Entre les dues àrees en recuperació després dels focs, una franja de pineda es manté indemne, testimoni del paisatge anterior.

[foto Jordi Badia]