Foc forestal, juliol 1986

El juliol de 1986 les flames van arribar a les portes de Manresa. [foto Jordi Badia]