Pineda de pi blanc cremada a Sant Vicenç – 2003

Pineda de pi blanc cremada, l’estiu del 2003, a Sant Vicenç de Castellet. Cal esperar que els pinyons germinin i donin nous plançons de pi blanc que, amb el seu creixement ràpid, hauran de restituir la pineda cremada.

[foto Jordi Badia]