Pineda de pi blanc cremada a Talamanca – 2005

Imatges de les pinedes de pi blanc cremades durant l’incendi del 2005 a Talamanca, obtingudes l’hivern següent. El recobriment vegetal del sòl encara és molt escàs, però s’observa ja la naixença de petits plançons de nous pins blancs.

[fotos Jordi Badia]