Recuperació d’un bosc mixt de roures i pins, cremat el juliol de 1994, a La Seuva (Balsareny)

Dues imatges del mateix indret (la Seuva, al terme de Balsareny), la 1ª obtinguda just després de l’incendi de juliol de 1994 i la 2ª obtinguda el maig de l’any 2000.
Els arbres que a la imatge 1ª apareixen totalment cremats són pinasses i els que ho estan a mitges són roures. A la imatge 2ª es pot apreciar com la majoria de roures no presenten cap senyal d’haver estat socarrimats sis anys enrere, mentre que les pinasses han desaparegut.

Es fa patent que una bona manera de disminuir la combustibilitat dels nostres boscos és afavorir els roures en detriment dels pins.

[fotos Florenci Vallès]