El runam Nou de Cardona, març del 2021

La imatge mostra l’espai que havia ocupat el runam Nou de Cardona, ja completament buit de residus salins, modificat cap a una forma adequada per recollir els lixiviats, amb canals de recollida d’una aigua que amb el temps serà progressivament menys salada i el seu cabal menys sobtat i amb la terra nua esperant la revegetació.

En fisiologia vegetal no té cap sentit destriar entre l’origen geològic i el miner de la salinitat al sòl. Per tant, la revegetació està pensada donant un paper preponderant als halòfits -aquelles plantes especialistes en créixer damunt de sòls salins. L’àrea salina de Cardona té almenys dues espècies destacades d’halòfit, ambdós perennes i de bon port, que fins ara no s’han trobat a d’altres àrees salinitzades més recentment al Bages: el donzell marí (Artemisia gallica) i la nebulosa de fulla gran (Limonium latebracteatum).

La restauració del runam Nou de Cardona a càrrec d’Ercros SA està ja molt avançada i tot indica que arribarà a molt bon port. En canvi, el buidat del runam Vell s’ha quedat a mitges.

[foto Jordi Badia]