La riera de Conangle encara salinitzada per salmorra filtrada a les instal·lacions mineres de Vilafruns i que l’inici del col·lector no capta

Amb la restauració del runam de Vilafruns s’esperava una reducció completa de la salinitat a la riera de Conangle (Balsareny). Però la reducció no és total perquè encara arriba a la riera salmorra filtrada de les instal·lacions mineres de Vilafruns i que l’entrada del col·lector no capta.

A la imatge 1ª, el terra arrasat per la salmorra a l’entorn de la tapa d’inici del col·lector. És evident que no tota la salmorra del subsòl i que prové de la planta veïna de Vilafruns és realment captada i conduïda pel col·lector, sinó que de tant en tant una part circula en superfície i cal pensar que sistemàticament molt més cabal de salmorra circula pel subsòl.
A les imatges 2ª i 3ª, la salmorra de Vilafruns que no és captada a l’entrada del col·lector, després de circular subterràniament apareix a la vora de la riera, uns metres amunt de l’aqüeducte medieval de la Sèquia. Noteu a la imatge 3ª el contrast brutal entre les dues ribes; a l’esquerra per on arriba la salmorra no creix res, mentre que a la dreta prospera la vegetació.

[fotos Jordi Badia]