Projecte de circuit de karting

Terrenys de la vall de Rajadell, a Monistrolet sota Collbaix, on la promotora Circuit de Karting de Catalunya SL, auspiciada per la Federació Catalana d’Automobilisme, projecta un gran circuit de karts. El projecte compta amb una generosa subvenció d’1,8M€ de la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat.

Els terrenys són qualificats de no urbanitzables d’especial protecció paisatgística. Explícitament l’ús per a competicions de vehicles a motor hi és prohibit. Malgrat això, el projecte pretén instal·lar-se a la vall de Rajadell, fer cas omís de la regulació urbanística i tramitar-se pel “procediment per a l’aprovació de projectes d’actuacions específiques d’interès públic en sòl no urbanitzable“.

Els terrenys pertanyen al terme municipal de Rajadell, just al límit amb el de Manresa. Existeixen la voluntat de l’Ajuntament de Manresa manifestada i aprovada en Ple de preservar l’àrea natural de la vall de Rajadell, un itinerari de natura de la vall redactat per membres de la delegació del Bages de la ICHN i una associació, Meandre, amb els objectius de protegir i divulgar els valors naturals d’aquest entorn. Per la seva proximitat amb Manresa i per ser la sortida de la ciutat que millor manté la condició de natural i rural, aquesta àrea és freqüentada per excursionistes, naturalistes, ciclistes i corredors que tenen el camp base a les instal·lacions d’atletisme del Congost.

Evidentment, la construcció del circuit de karts destrossaria la vall, li llevaria tot l’encant natural. L’afectació per soroll aniria molt més enllà de l’espai ocupat. Com a mínim fins a uns 2-3 km a la rodona se sentiria el soroll estrident dels karts, molestant als excursionistes que pugen Collbaix i impossibilitant la nidificació dels ocells de bosc. En definitiva s’arruïnarien les característiques naturals de la vall de Rajadell i de la muntanya de Collbaix i les possibilitats d’esbarjo que ara ofereix l’espai.

Es donaria la paradoxa que un equipament subvencionat per la Secretaria General de l’Esport per fer-hi una activitat per a uns lúdica, per a molts molesta i sorollosa, en qualsevol cas a les antípodes de l’esport, a més d’arruinar una àrea natural, impediria de fet la pràctica de l’esport de debò.

[foto Jordi Badia]