Rompuda al bosc de Les Vilaredes

El bosc d’una extensa àrea del municipi de Balsareny, als llocs coneguts com la baga del Cortès i el solell de l’Oliva a banda i banda del torrent de Subirana i que la carretera BP-4313 coneguda com carretera de Les Vilaredes travessa, ha estat eliminat durant els primers mesos d’aquest any 2021. Les imatges de la galeria en mostren part del resultat, el plànol detalla l’àrea afectada.

El bosc era majoritàriament de pinasses. S’havia salvat de l’incendi del 1994, però no s’ha pogut salvar de les moto-serres i els buldòzers.

Les múltiples parcel·les de rompuda de bosc a Les Vilaredes tenen pendents considerables. Aquí l’agricultura s’enfronta a la pèrdua per erosió del valuós sòl i l’agricultor al risc de bolcar el tractor. En segles anteriors, els vessants es conreaven només si abans s’havien esglaonat en feixes aguantades per murs de pedra seca per retenir la terra. Però no hi haurà nous murs de pedra seca, sinó el terra exposat al pendent.

Ens temem que el veritable propòsit de la rompuda del bosc i la desfiguració del paisatge sigui, simplement, disposar de terres suposadament agrícoles on abocar purins de granges de porcs. Amb la vegetació acabada d’enretirar i sense que hi hagi hagut encara cap pluja intensa, la terra aguanta per ara. Però quan es llauri, es desencadenarà l’erosió. Seria molt més assenyat que aquests pendents romputs es destinessin a una pastura extensiva, sense massa pressió, que no pas a sembrats. El fet consumat de la rompuda ja no té marxa enrere, però encara es pot evitar que es perdi la terra si es permet que hi creixi l’herba.

Nous camps de corneu en zones amb pendent, més encara amb una agricultura excedentària, no s’haurien de permetre.

[fotos Jordi Badia]