Runam salí del Cogulló (Sallent)

El runam salí del Cogulló (Sallent) és la muntanya de presència més destacada al paisatge del pla de Bages.
A les imatges 1ª i 2ª, el runam del Cogulló tal com s’observa des del sud, des del pla de Bages. Noteu, a la imatge 2ª, que petits que queden en comparació els grans camions que hi segueixen abocant residus salins a dalt encara a l’any 2018, malgrat sentències judicials fermes que obliguen a paralitzar aquests abocaments. A la imatge 3ª, el runam del Cogulló vist des de l’oest, dels plans de Ridor.

[fotos Jordi Badia]