Salinització de la conca del Llobregat

El runam del Cogulló (Sallent) és el més gran despropòsit ambiental a Catalunya. Cada dia, l’empresa minera Iberpotash hi aboca una mitjana de 5000 tones de residus salins. Aquesta sal, a través de torrents i de la circulació subterrània, arriba al riu Llobregat.
Tots els torrents propers estan intensament salinitzats; pel de Soldevila circula salmorra saturada. L’aigua de nombrosos pous i fonts s’ha tornat salada. Tots els abastaments d’aigua del Llobregat captada avall de Sallent, entre ells els de Barcelona i de la seva àrea metropolitana, en resulten greument perjudicats.

[foto Jordi Badia]