Viaducte sobre la vall de Rajadell

Des de l’any 2011, un viaducte colossal travessa la vall de Rajadell entre els boscos del Suanya i de la font de l’Arrel, a Manresa. Amb una longitud de 750 metres i aguantat per 11 pilars, és el viaducte més llarg a les carreteres de la Generalitat de Catalunya. Aquest viaducte és lògicament també l’obra més gran del nou tram de carretera C-37 o eix Diagonal entre Sant Salvador de Guardiola, Salelles i Manresa, on enllaça amb l’eix Transversal.

La vall de Rajadell és un gran espai de l’Anella Verda de Manresa, freqüentat pels manresans per l’esbarjo, l’esport i l’exploració de natura. Els seus elements naturals més destacats són els boscos d’aurons a les obagues, el pla del Suanya i les cingleres al tram més baix de la vall, prop de la desembocadura. Però, per sobre dels elements singulars, sobresurt el conjunt d’una vall amb la natura prou ben conservada, malgrat la proximitat de la ciutat de Manresa.

La travessa de la vall per mitjà d’un llarg viaducte enlairat certament aconsegueix fer passar la gran carretera trepitjant relativament poc el terreny. Un temps passades les obres, és d’esperar que l’afectació a la flora i a la fauna sigui mínima. Però no és menys cert que l’afectació visual, estètica sobre el paisatge, és molt i molt gran. El viaducte transfigura, fa artificial un paisatge fins ara natural. Cap element singular de la vall en resulta definitivament malmès, però sí el conjunt. La mirada a l’horitzó s’ha perdut. La quietud, l’encant, la sensació de llunyania de la ciutat, l’harmonia de la vall s’han esfumat.

[fotos Jordi Badia]