Substrat geològic

Variació del gruix dels materials vermells argilosos del quaternari i, sota seu, aflorament dels materials compactes eocènics de color gris, a Sant Fruitós de Bages. Les alzines ocuparien preferentment els indrets on sota un sòl prim aviat afloren els materials eocènics més o menys compactes i els roures les zones reblertes amb sediments de gra fi durant el quaternari.

[foto Florenci Vallès]