Anticlinal nord de Súria

L’anticlinal nord de Súria, el de menor extensió de la complexa estructura de Súria, posat al descobert pel riu Cardener a la ribera de Coaner. Noteu el sobtadíssim plec dels estrats que passen de la posició horitzontal al nord -a l’esquerra de la imatge- a la vertical, donen una volta que l’erosió ha decapitat i -a la dreta de la imatge- recobren per poca estona la normalitat abans de quedar deformats i tallats altra vegada a la falla de Migmón.

[foto Jordi Badia]