Cova de les Toixoneres

Àrea d’excavació a l’entrada de la cova de les Toixoneres (Moià). La cova de les Toixoneres està situada entre les dues boques de la cova del Toll, la germana gran. Ambdues coves s’obren dins de la calcària nodulosa, eocènica, d’origen marí. El conjunt de les coves del Toll és notabilíssim per les nombroses i valuoses restes de la fauna del Quaternari, des de la glaciació del Würm-I (100.000 anys enrera) ençà, i de les restes arqueològiques obtingudes en les successives campanyes d’excavació de sediments.

S’hi han identificat, per ara, 35 espècies de mamífers, entre les quals el lleó de les cavernes (Panthera spelaea), el bisont (Bison priscus), el brau salvatge (Bos primigenius), el cavall (Equus caballus), el cérvol (Cervus elaphus), l’ós de les cavernes (Ursus spelaeus) i el rinoceront de Merck (Stephanorhinus mercki), quan queda encara molt de sediment per ser excavat.

La majoria d’aquestes espècies estan actualment extingides, si més no a Europa o en estat salvatge. L’estudi paleontològic de les restes òssies trobades al Toll i a les Toixoneres ha permès reconstruir la rica fauna que poblava Europa fa un centenar de milers d’anys. Les troballes arqueològiques inclouen restes òssies i atuells corresponents al Paleolític mitjà, els més antics de fa uns 50.000 anys, i sobretot al Neolític.

Les peces trobades a les coves del Toll estan exposades i interpretades al Museu Arqueològic i Paleontològic de Moià.

[foto Jordi Badia]