El Mal Balç

El Mal Balç (Manresa) és un exemple de vessant esglaonat com a conseqüència de l’erosió diferencial. En aquest indret, com a tot el sud de Manresa, abunden els fòssils marins. [foto Florenci Vallès]

Vegeu l’article Manresa geosites, de Jordi Badia.