Calcàries lacustres i margues

Estrats de calcàries (pedra calar) lacustres amb un estrat de margues a la part central. La pàtina de color ocre és constituïda per òxids de ferro i l’objecte negre de referència fa 6 cm de diàmetre.

Les calcàries lacustres del Bages són roques de gra fi que tenen el seu origen en antics fangs calcaris, el carbonat de calci dels quals provenia en gran part d’algues carofícies, de les closques de petits crustacis ostràcodes (normalment de 0,4 a pocs mil·límetres de llarg) i de cargols. Aquestes roques són de colors grisos més o menys foscos a causa de la matèria orgànica que contenen. La calcàries lacustres han estat tradicionalment usades com a pedres per fer parets, especialment als pobles del nord del Bages, i actualment són explotades sobretot per fer-ne àrids.

[foto Florenci Vallès]