Guix a Artés

Guixos d’Artés de l’aflorament del serrat de les Guixeres (Artés). A la imatge 1ª, en visió general, destaca l’estratificació dels materials. A la imatge 2ª, del detall,, el guix de color blanquinós es veu barrejat amb margues de color gris blavós.

[fotos Oriol Oms]