Guix a la falla del Guix, a Sallent

L’anticlinal-falla del Guix, al sud de Sallent, deu el nom a les capes de guix que afloren al bloc nord enlairat, prop de l’eix d’aquesta estructura tectònica. Les imatges són obtingudes al tall de la via dels FGC al peu de la muntanya del Cogulló, en el què és l’aparador més extens de l’anticlinal-falla del Guix. La foto 1ª mostra la morfologia en rascler -la seqüència d’arestes esmolades i concavitats arrodonides- modelat per la dissolució amb aigua de pluja al tall vertical de la capa de guix. Els cristalls de guix són translúcids, però la roca de guix en conjunt pren color ben blanc quan aquests cristalls són minúsculs (foto 4ª). El guix format per grans molt fins s’anomena alabastre i s’utilitza en escultura per la seva blancor i perquè es pot modelar amb relativa facilitat.

No ens consta cap testimoni de l’explotació de guix a l’àrea de La Botjosa de Sallent on són preses les imatges; però no gaire lluny, a Cabrianes, queda el forn de pedra seca de cal Garrell o de La Carrera que havia transformat aquesta roca de guix que aflora al bloc nord de la falla del Guix en escaiola, el guix en pols per empastar.

[fotos Jordi Badia]