Arc de Bruguers (Baix Llobregat), 23-03-2013

Alguns membres de la colla de la ICHN-Bages sobre l’arc natural de roca -conglomerats rojos del Buntsandstein (Triàsic)- de Bruguers, al Parc Natural del Garraf (Gavà, Baix Llobregat), el 23-03-2013.

[foto Jordi Badia]