Bufadors de Beví (Osona-Ripollès), 06-10-2012

ICHN-Bages a la foscor frescal de la fageda dels Bufadors de Beví (Osona-Ripollès), el 06-10-2012. [fotos Jordi Badia]
Més informació al Notícies de la ICHN nr.104.