Cala Pedrosa (Costa Brava), 03-12-2011

ICHN-Bages a la platja de còdols de cala Pedrosa (Tamariu, Costa Brava, Baix Empordà), el 3-12-11, observant dics de leucogranit, de color clar, inclosos a la massa de roca granodiorítica de color rosat. [foto Jordi Badia]
Més informació al Notícies de la ICHN nr.99.