Font de les 3 Roses, Viladrau, 14-03-2015

Tres Roses, Rosa Vilalta, Rosa Margarit i Rosa Mitjana, a la Font de les Tres Roses (Viladrau, Osona), durant la sortida de la ICHN-Bages del 14.03.2015. [foto Jordi Badia]
Més informació al Notícies de la ICHN nr.119.