Fontestorbes, Belesta (L’Arieja), 18-06-2017

A la foto 3ª, la majoria dels participants al viatge a L’Arieja de la ICHN Bages a la surgència intermitent de Fontestorbes (Belesta), el 18.06.2017.

Noteu la diferència de cabal de la surgència entre les imatges 1ª i 2ª, obtingudes en un interval de només 15 minuts. D’octubre a mitjans de juny, en temporada plujosa, Fontestorbes allibera un cabal alt i constant. Però de mitjans de juny a setembre, el cabal de Fontestorbes oscil·la amb un període regular d’entre 60 i 90 minuts.
El fenomen ha de ser degut a l’existència d’un gran reservori d’aigua a l’interior de la muntanya amb dos canals de sortida: un principal amb el seu tram primer orientat lleugerament amunt per on desguassa l’aigua, i un altre situat per sobre amb la boca a nivell poc més alt que el de la boca del canal principal i que pot funcionar com a presa d’aire. Els dos canals conflueixen abans de la surgència de Fontestorbes i entre ells s’estableix un delicat joc de pressions. Quan en temporada menys plujosa el cabal d’entrada al reservori interior minva fins a ser inferior al de sortida a Fontestorbes, el nivell d’aigua al reservori baixa fins que un dia destapa la boca del canal superior. En aquest moment la sortida a Fontestorbes comença a xuclar també l’aire de la cavitat a través d’aquest canal superior, un fet que obliga a disminuir el cabal d’aigua per la sortida a Fontestorbes i pel canal principal. Amb el cabal de sortida notablement disminuït, el reservori intern s’omple de nou fins a cobrir la boca del canal superior i interrompre la presa d’aire. Llavors es restitueix el cabal alt de buidat pel canal principal i per la sortida a Fontestorbes. El cicle es repeteix periòdicament, fins al dia que el cabal d’entrada d’aigua al reservori supera el mitjà de sortida a Fontestorbes i manté el cabal alt constant. Quin fantàstic fenomen natural!

[fotos Jordi Badia]

Més informació al Notícies de la ICHN nr.133.