Jaciment Basturs (Conca de Tremp), 20-04-2013

Alguns integrants de la ICHN-Bages explorant el jaciment d’ous de dinosaure de Basturs (Conca de Tremp, Pallars Jussà), el 20-04-2013. A baix, detall de les closques d’ous que es veuen ressaltades de color gris a la matriu de roca sorrenca de la formació L’Areny, del Garumnià (Cretaci Superior). [fotos Jordi Badia]

Més informació al Notícies de la ICHN nr.107.