La Fou de Bor (La Cerdanya), 18-05-2019

Part del grup de la ICHN-Bages a la Fou de Bor (Bor, La Cerdanya), la gran surgència d’aigua al contacte discordant entre les calcàries del Devonià i les pissarres impermeables del Carbonífer situades per sota, on neix el riu de Bor, afluent per l’esquerra del Segre, el 18.05.2019.

[foto Jordi Badia]

Més informació al Notícies de la ICHN nr.144.