Morella (Els Ports, Castelló), 13-06-2015

El grup de la ICHN-Bages, quasi al complet, al Pla de l’Estudi, a Morella (Els Ports, Castelló), el 13.06.2015.
Al Pla de l’Estudi hi ha un monumental rellotge de sol, l’agulla del qual reprodueix artísticament la cresta dorsal d’un drac o d’un dinosaure. Als estrats del Cretaci Inferior de l’entorn de Morella s’han trobat ossos fossilitzats de dinosaures, alguns dels quals s’exposen i interpreten al Museu Temps de Dinosaures instal·lat a l’ermita de l’església de sant Miquel, a l’interior de la muralla de la ciutat. L’ombra de l’agulla assenyala el punt mig entre els pilons IV i V; són dos quarts de cinc de la tarda en horari solar, dos quarts de set en horari oficial d’estiu.

[foto Jordi Badia]