Museu de la Mina de Mequinensa (Baix Cinca), 25.03.2023

El grup de la ICHN Bages de visita al Museu de la Mina de Mequinensa (Baix Cinca), el 25.03.2023. La mina és en realitat un museu que mostra les successives tècniques d’explotació del lignit emprades al llarg de 170 anys, ben condicionat per rebre visites guiades.

[fotos Museus de Mequinensa]