Natura, ús o abús?

L’any 1976, la ICHN va publicar el llibre Natura, ús o abús?, Llibre blanc de la gestió de la natura als Països Catalans, posteriorment actualitzat i reeditat l’any 1988. Amb aquesta obra col·lectiva, gruixuda i documentada, la comunitat científica aglutinada per la ICHN alertava sobre la imperiosa necessitat d’una acurada gestió per mantenir la riquesa natural del país i d’acabar amb la ignorància mútua entre científics i gestors.